Υπηρεσίες

Γενικά οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη μελέτη και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων καθώς και την εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών

Αναλυτικότερα:

• Συμβατική Θέρμανση
• Ενδοδαπέδια Θέρμανση – Δροσισμός
• Θέρμανση – Ψύξη Οροφής
• Ηλιακή Θέρμανση
• Αντιστάθμιση
• Κλιματισμός (Νερό, VRV)
• Γεωθερμία
• Φωτοβολταϊκά Συστήματα
• Φυσικό Αέριο – Υγραέριο
• Πυρόσβεση – Πυρασφάλεια
• Επεξεργασία Νερού
• Υδραυλικά
• Ηλεκτρολογικά
• Δορυφορικά – επίγεια συστήματα
• Συστήματα ασφαλείας (συναγερμοί)
• Κλειστά κυκλώματα (κάμερες)
• Αντλίες θερμότητας
• Εξαερισμός
• Ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις
• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
(Κτιρίων / Λεβήτων & Εγκατάστασης Θέρμανσης –Κλιματισμού)
• μελέτες παραγωγής ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Γεωθερμία, Φωτοβολταϊκά – Αιολικά Συστήματα)
• Ηλεκτροδοτήσεις – Σχέδια ΔΕΗ
• Πιστοποιητικά Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
• επιβλέψεις κατασκευής των δικτύων όλων των τύπων κτιρίων σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα πρότυπα
• μελέτες θερμομόνωσης και ηχομόνωσης
• μελέτη και κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών
• προμήθεια βιομηχανικού εξοπλισμού (αεροσυμπιεστές, γεννήτριες κλπ)